Θεραπευτική Άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο διαχείρισης των μυοσκελετικών δυσλειτουργιών.
Η θεραπευτική άσκηση σε συνδυασμό με τη δια χειρός θεραπεία (Manual Therapy) ή και μόνη της μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά ακόμα κι από το οξύ στάδιο της πάθησης. Μπορεί να λειτουργήσει αναλγητικά (desensitization), να βελτιώσει την κινητικότητα της άρθρωσης (mobilization), να τη σταθεροποιήσει (stabilization) και κατόπιν να δυναμώσει τους κινητικούς ιστούς (strengthening) με σκοπό την ταχύτερη επανένταξη στην καθημερινότητα.

Πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική άσκηση προηγείται φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και δημιουργείται ασκησιολόγιο, στο οποίο εκπαιδεύεται ο ασθενής.
Η θεραπευτική άσκηση γίνεται στους χώρους της Physiomedica υπό φυσικοθεραπευτική καθοδήγηση με εξειδικευμένους γυμναστές.
Στα κέντρα Physiomedica, συνδυάζουμε τη θεραπευτική άσκηση με την κινησιοθεραπεία Manual Therapy σε όλα τα μυοσκελετικά προβλήματα, με εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί για το φυσικοθεραπευτή το ιδανικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του ασθενούς, και μάλιστα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.

take the first step. we will do the rest.