Τι είναι το Manual Therapy

Από το 2004 και με γνώμονα πάντα την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, ο Dr. Σωκράτης Ηλιάδης και η ομάδα του Physiomedica, αναδεικνύουν τα πλέον σύγχρονα αποδεδειγμένα (evidence based) θεραπευτικά μοντέλα στον τομέα της
αποκατάστασης ορθοπεδικών παθήσεων.

Στο Κέντρο μας πραγματοποιείται η πρωτοπόρος στο χώρο της φυσικοθεραπείας προσέγγιση που στηρίζεται στο Μanual Τherapy. Πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση των χεριών από το φυσικοθεραπευτή τόσο για την αξιολόγηση των παθήσεων όσο και για τη θεραπεία τους.

Στην πράξη, το Manual Therapy αποτελεί μία ολοκληρωμένη ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς, για την αποκατάσταση νεύρο – μυοσκελετικών προβλημάτων.
Βασιζόμενος στον κλινικό συλλογισμό, o Manual Therapist χρησιμοποιεί ιδιαίτερες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν εξειδικευμένες κινητοποιήσεις και θεραπευτικές ασκήσεις. Εφαρμόζεται ακόμη και στο οξύ στάδιο των παθήσεων («στάδιο φλεγμονής»).

Ο φυσικοθεραπευτής (#ManualTherapist), είναι ο πιο εξειδικευμένος κλινικός στη διαχείρηση του μηχανικού πόνου και στην αποκατάσταση της κίνησης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο Physiomedica, μέσω του Manual Therapy, έχουμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε να πάρετε και πάλι πίσω τη ζωή σας, δίχως ενοχλήσεις. Επισκεφτείτε το σύγχρονο Κέντρο μας και βρείτε άμεσα λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί…

Manual Therapy

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα τη δεκαετία του ’50, ο Αυστραλός φυσικοθεραπευτής και ιδρυτής του IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative [Manual] Physical Therapy) Mr. Geoffrey D. Maitland, ανέπτυξε τη θεραπευτική προσέγγιση του Manual Therapy. Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται ως ιδέα και όχι ως τεχνική. Η έμφαση δίνεται σε μια βασική φιλοσοφία, στην οποία η επιλογή της αποκατάστασης βασίζεται τόσο στην αναλυτική εξέταση και αξιολόγηση όσο και στη μέθοδο της θεραπείας, δηλαδή στις δεξιότητες του θεραπευτή.

Το Manual Therapy σήμερα

Το Manual Therapy είναι μία εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση των χεριών από το φυσικοθεραπευτή τόσο για την αξιολόγηση των παθήσεων όσο και για τη θεραπεία τους.
Το Manual Therapy βασίζεται σε δύο αρχές, στον κλινικό συλλογισμό (clinical reasoning), και στην αποδεδειγμένη επιστημονική πρακτική (evidence based practice), ενώ παράλληλα κατά την εφαρμογή του χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες και εντοπισμένες τεχνικές με τα χέρια, θεραπευτικές ασκήσεις αλλά και άλλους τρόπους διαχείρισης.
Αποτελεί μία σχετικά νέα θεραπευτική προσέγγιση στην Ελλάδα, που ήρθε να αντικαταστήσει την μέχρι τώρα θεραπεία με μηχανήματα και χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους Ορθοπεδικούς και Φυσικοθεραπευτές για την αντιμετώπιση νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών.
Το Manual Therapy κατατάσσεται στις πλέον ασφαλείς θεραπευτικές μεθόδους, με ανύπαρκτες επιπλοκές, και έχει ως βασικό σκοπό την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ασθενούς, στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί κι όχι απλά στην ανακούφιση του συμπτώματος.
Η Physiomedica είναι εξειδικευμένο κέντρο εφαρμογής του Manual Therapy και εξαιτίας αυτού όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να αντεπεξέλθουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της ζωής, αλλά και ασθενείς που θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο που τους ταλαιπωρεί, την εμπιστεύονται.
Ο ιδρυτής των κέντρων Physiomedica, Σωκράτης Ηλιάδης, είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος manual therapist από την ΙΜΤΑ και την IFOMPT, συνδυάζοντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία των δύο κέντρων Physiomedica.

take the first step. we will do the rest.