MANUAL THERAPY: Η ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η προσέγγιση του Manual Therapy, χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη ορθοπεδική δια χειρός θεραπεία με κινητοποιήσεις και χειρισμούς, για την αποκατάσταση των άρθρο – νεύρο – μυϊκών δυσλειτουργιών, στοχεύοντας στο αίτιο κι όχι απλά στην ανακούφιση του συμπτώματος. Παράλληλα, αντιλαμβάνεται τη διαφορετική ψυχοσύνθεση του κάθε ασθενή ξεχωριστά, συνυπολογίζοντάς την κατά την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού πλάνου.

MANUAL THERAPY  Ή ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο άκουσμα της λέξης «φυσικοθεραπεία», ο μέσος άνθρωπος έχει αποτυπωμένη στο μυαλό του μία εικόνα με χρήση φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων και μαλάξεις. Ωστόσο, αυτός ο κλασικός τρόπος συνεδριών με υπέρηχους, διαθερμίες, ρεύματα λέιζερ και μασάζ, αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της αποκατάστασης. Στο Physiomedica, η θεραπευτική μας προσέγγιση ακολουθεί τις αρχές της κλινικά αποδεδειγμένης ορθοπεδικής αποκατάστασης, δηλαδή της αρχές του Manual Therapy.

Με τον όρο «Manual Therapy» αντιπροσωπεύεται μία εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η χρήση των χεριών από τον φυσικοθεραπευτή, τόσο για την αξιολόγηση των παθήσεων, όσο και για τη θεραπεία. Η ανάπτυξη της εν λόγω τεχνικής έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, αλλά ήταν στη 10ετία του ’50, όταν ο Αυστραλός φυσικοθεραπευτής και ιδρυτής του IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative [Manual] Physical Therapy) Mr. Geoffrey D. Maitland, οραματίστηκε το μέλλον, έθεσε τα θεμέλια και ανέπτυξε τη συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση.

“Με έτος ίδρυσης το 1974, η Διεθνής Ομοσπονδία Ορθοπεδικών δια χειρός Φυσικοθεραπευτών  (IFOMPT), αποτελεί επίσημη υποδιαίρεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Φυσικοθεραπείας, ο οποίος με τη σειρά του υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η IFOMPT εκπροσωπεί περισσότερους από 34.000 φυσικοθεραπευτές σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει αυστηρά προγράμματα εξειδίκευσης στον τομέα των νευρο-μυοσκελετικών διαταραχών”!

Κατατάσσεται στις πλέον ασφαλείς θεραπευτικές μεθόδους, με ανύπαρκτες επιπλοκές και έχει ως αρχές: στον «κλινικό συλλογισμό» (clinical reasoning), και στην «αποδεδειγμένη επιστημονική πρακτική» (evidence based practice). Κατά την εφαρμογή του, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες και εντοπισμένες τεχνικές με τα χέρια, θεραπευτικές ασκήσεις, αλλά και άλλοι τρόποι διαχείρισης του εκάστοτε προβλήματος. Στην Ελλάδα αποτελεί μία σχετικά νέα θεραπευτική προσέγγιση, που ήρθε -σε ορισμένες περιπτώσεις- να συμπληρώσει ή και να αντικαταστήσει την μέχρι τώρα θεραπεία με μηχανήματα και χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους Φυσικοθεραπευτές (Manual Therapists).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (clinical reasoning & evidence based practice)

clinical reasoning

Η «κλινική συλλογιστική» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κλινικής φυσικοθεραπείας. Ως έννοια, η κλινική συλλογιστική είναι σχετικά απλή και στόχος της είναι να αποφευχθεί η λανθασμένη διάγνωση και η λάθος θεραπεία. Θέτει το περιβάλλον καταγραφής, επεξεργασίας, και αιτιολογίας των κλινικών ευρημάτων και καθορίζει τον τρόπο ερμηνείας του προβλήματος. Κάτι που θα έχει καταλυτικό ρόλο και στην αποκατάσταση του ασθενούς. Καθίσταται ουσιαστικά ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στην κλινική πρακτική.

evidence based practice

Η «τεκμηριωμένη πρακτική» αποτελεί μία συνειδητή προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων. Ενσωματώνει τα πολυτιμότερα στοιχεία από τις καλά σχεδιασμένες μελέτες, αλλά και την εμπειρία του φυσικοθεραπευτή στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη φροντίδα ενός ασθενούς. Η εν λόγω αποδεδειγμένη πρακτική με υψηλής ποιότητας κλινική έρευνα, περιλαμβάνει μία ποικιλία συστημάτων αξιολόγησης και αποδεικτικών στοιχείων, που καθίστανται  ως απόρροια της επιστημονικής έρευνας. Έχοντας  ήδη το πλεονέκτημα που του δίνει η «κλινική συλλογιστική», ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να είναι πιο ακριβής και πιο αποτελεσματικός κατά την κλινική του πρακτική.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MANUAL THERAPY

Στην πράξη, το Manual Therapy αποτελεί μία ολοκληρωμένη ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς, για την αποκατάσταση νεύρο – μυοσκελετικών προβλημάτων. Βασιζόμενος στον κλινικό συλλογισμό, o Manual Therapist χρησιμοποιεί ιδιαίτερες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν εξειδικευμένες κινητοποιήσεις και θεραπευτικές ασκήσεις. Εφαρμόζεται ακόμη και στο οξύ στάδιο των παθήσεων («στάδιο φλεγμονής»).

Η έρευνα υποστηρίζει ότι, οι τεχνικές κινητοποίησης του manual therapy δημιουργούν άμεση αναστολή ή μείωση του πόνου, σε συνδυασμό με μια σειρά μεταβολών που καταγράφεται σε βιοχημικό επίπεδο και στην λειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ). Ο manual therapist είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου και ο πιο ειδικός  στην αποκατάσταση της κίνησης. Παίζει κυρίαρχο ρόλο, τόσο στην άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, όσο και στην πρόληψη του χρόνιου πόνου του ασθενούς, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MANUAL THERAPY

Για όσους πάσχουν από ορθοπεδικά προβλήματα, τα οποία δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται ως «μηχανικά  προβλήματα» και χρήζουν «μηχανικής θεραπεία», δηλαδή θεραπεία με τα χέρια. Μετά από μία συνεδρία, τα αποτελέσματα είναι εμφανή, καθώς τα συμπτώματα υποχωρούν, οι αρθρώσεις και οι μύες έχουν καλύτερη κίνηση και λειτουργικότητα. Τα αποτελέσματα της θεραπείας αξιολογούνται σε κάθε συνεδρία και καταγράφεται η βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς.

ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY = ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Desensitize – Mobilize – Stabilize and Strengthen to the max.= Απευαισθητοποίηση – Κινητοποίηση – Σταθεροποίηση και Ενδυνάμωση στο μέγιστο!

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ MANUAL THERAPY

Γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή ακόμα και από την πρώτη συνεδρία.

  1. Ανακουφίζει, μειώνει ή αναστέλλει τα συμπτώματα ή τον πόνο.
  2. Αποκαθιστά το εύρος κίνησης των αρθρώσεων.
  3. Βελτιώνει τη μυϊκή τάση και αποκαθιστά την λειτουργικότητα των μυών και των τενόντων.
  4. Ενεργοποιεί σταθεροποιητικούς μηχανισμούς του μυοσκελετικού συστήματος.
  5. Βελτιώνει τη μηχανοευαισθησία του νευρικού ιστού. 
  6. Μειώνει το οίδημα στην περιοχή του πόνου.
  7. Επαναφέρει το άτομο στις καθημερινές του δραστηριότητες στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 
  8. Εκπαιδεύει τον ασθενή στη διαχείριση της παθολογίας του.
  9. Αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την κινητική δραστηριότητα του ασθενούς.
  10. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Στο Manual Therapy, το πλάνο θεραπείας δεν τελειώνει με το πέρας των επισκέψεων στο Φυσικοθεραπευτήριο. Το σημαντικότερο για τον ασθενή είναι το κατανοήσει τον τρόπο της θεραπείας που του έγινε, να αποφύγει τους πιθανούς επιβαρυντικούς παράγοντες  και να συντηρήσει το αποτέλεσμα της θεραπείας  με πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι ή στο γυμναστήριο. Από την πρώτη συνεδρία, ο ασθενής ενημερώνεται για την φύση του προβλήματός του. Τον χρόνο αποκατάστασης που θα χρειαστεί. Τις τεχνικές θεραπείας που θα εφαρμόσει ο θεραπευτής και τους μηχανισμούς δράσης τους στο ανθρώπινο σώμα έντονα, καθώς και τον τρόπο που μπορεί ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην θεραπεία. Δίνονται με κατανοητό τρόπο οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το πρόβλημά του, όσον αναφορά την εμβιομηχανική και την κινησιολογία , ώστε τελειώνοντας, να είναι το δυνατόν «εκπαιδευμένος» για την πληρέστερη διαχείριση του προβλήματος.

Η «εκπαίδευσή» του έχει να κάνει ακόμα και με τη εργονομία και την διευκόλυνση  των καθημερινών δραστηριοτήτων και κινήσεών του. Το πόσο, πώς  ή που κάθεται, ξαπλώνει, εργάζεται, κινείται, στέκεται ή ακόμα τον τρόπο που αθλείται. Η κάθε ενέργειά του που στο παρελθόν συνέβαλε στη δημιουργία του προβλήματος, πρέπει να μεταβληθεί υπό τις κατάλληλες οδηγίες και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ασθενής καλείται να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες και το ασκησιολόγιο που θα πάρει για το σπίτι. Είναι μέρος της ευρύτερης συνέχειας της προσέγγισης  του Manual Therapy, καθώς η αποκατάσταση δεν τελειώνει με την επιστροφή στο σπίτι. Αντιθέτως, έχει μία εποικοδομητική συνέχεια…

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ MANUAL THERAPY ΣΤΟ PHYSIOMEDICA

Το Physiomedica είναι ένα απόλυτα εξειδικευμένο κέντρο εφαρμογής του Manual Therapy. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν τρόπο να ανταπεξέλθουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της ζωής, αλλά και ασθενείς που θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο που τους ταλαιπωρεί, επιλέγουν και εμπιστεύονται το Κέντρο μας. Ο ιδρυτής του Physiomedica, Σωκράτης Ηλιάδης, συνδυάζει τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία και είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος Manual Therapist από την ΙΜΤΑ και την IFOMPT.

Είτε πρόκειται για μία απλή οσφυαλγία ή αυχεναλγία, είτε για  κάποιου είδους σημαντικότερη εκφυλιστικού χαρακτήρα παθολογία. Από τον πιο απλό τραυματισμό ή κάθε μορφής αθλητική κάκωση. Είτε αφορά την αποκατάσταση ορθοπεδικών χειρουργείων, στο Physiomedica έχουμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε να πάρετε και πάλι πίσω τη ζωή σας. Επισκεφτείτε το σύγχρονο Κέντρο μας και βρείτε άμεσα λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί

Follow as…

Facebook: @Physiomedica

Instagram: @sokratis_iliadis_physiomedica
[email protected]
Μαρούσι: 2106180777

More
articles

take the first step. we will do the rest.