Πονάω πολύ στον ώμο κι έχω δοκιμάσει τα πάντα. Τι μπορώ να κάνω;