ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ