Τα κέντρα Physiomedica πρωτοστατούν στην παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κατ’οίκον με εξειδικευμένους ορθοπεδικούς και νευρολογικούς φυσικοθεραπευτές.

Υπάρχου παθολογίες, οι οποίες μπορούν ή απαιτείται να αντιμετωπιστούν στην οικία του ασθενούς. Για παράδειγμα:
Κατά το μετεγχειρητικό στάδιο, αν δεν μπορεί να μετακινηθεί ο ασθενής.
Σε περιπτώσεις νευρολογικών παθήσεων που το πρόγραμμα συνολικά πραγματοποιείται στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς.
Σε γηριατρικούς ασθενείς με στόχο την έγερση ή την κινητοποίησή τους.
Τα κέντρα Physiomedica πρωτοπορούν με τη δημιουργία ειδικού λογισμικού για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας των ασθενών, οι οποίοι δεν προσέρχονται στα κέντρα.