Παθήσεις Άκρας Χείρας

1Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Carpal tunnel syndrome)
Ο καρπιαίος σωλήνας είναι οστεοϊνώδης και σχηματίζεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού (πρόσθιο τοίχωμα) και από τον πρώτο στοίχο των οσταρίων του καρπού (οπίσθιο τοίχωμα).
Μέσα από αυτόν διέρχονται το μέσο νεύρο και οι τένοντες των καμπτήρων μυών των δακτύλων.
Στένωση του σωλήνα, από οποιοδήποτε αιτία, προκαλεί πίεση του μέσου νεύρου με την σχετική συμπτωματολογία.
Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες (αναλογία περίπου 5:1) ηλικίας 30-60 ετών.

Αίτια
• τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων μυών του καρπού
• επασβεστώσεις
• εξαρθρήματα του καρπού
• πωρωθέντα σε πλημμελή θέση κατάγματα της κερκίδας
• ενδοκρινολογικές ή ορμονικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισμός, εμμηνόπαυση, εγκυμοσύνη)
• μικροτραυματισμοί από βίαιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις παλαμιαίας-ραχιαίας κάμψης της πηχεοκαρπικής
• οστεοαρθρίτιδα του καρπού
• ρευματοειδής αρθρίτιδα
• σακχαρώδης διαβήτης, γάγγλιο, λίπωμα
• υπερτροφία αρθρικού υμένα

Κλινική εικόνα
• πόνος στον καρπό
• αιμωδίες στην δερματική κατανομή του μέσου νεύρου (παλαμιαία επιφάνεια των τριών πρώτων δακτύλων και του κερκιδικού ημιμορίου του παράμεσου δακτύλου)
• αντανακλαστικός πόνος στο αντιβράχιο και στο κάτω τριτημόριο του βραχιονίου
• μυϊκή αδυναμία των μυών του θέναρος και των ελμινθοειδών μυών με αποτέλεσμα τη μειωμένη σύλληψη (λειτουργική ανικανότητα των δακτύλων στο χρόνιο στάδιο)
2Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain (De Quervain’s stenosing tenosynovitis)
Εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 30-50 ετών. Οφείλεται σε πίεση των τενόντων του βραχύ εκτείνοντα και του μακρού απαγωγού του αντίχειρα, αντίστοιχα προς τη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας, από πάχυνση του κοινού τους ελύτρου. Παρατηρείται πόνος στο κερκιδικό χείλος του καρπού και του αντίχειρα και μυϊκή αδυναμία των παραπάνω μυών, ενώ με την ψηλάφηση εντοπίζεται τοπική ευαισθησία και μικρή διόγκωση.
3Σύνδρομο Ωλένιου Σωλήνα (Ulnar tunnel syndrome)
Ο ωλένιος σωλήνας σχηματίζεται από τον παλαμιαίο και πισοαγκιστρωτό σύνδεσμο του καρπού, καθώς και από το πισοειδές οστό, το αγκιστρωτό του αγκιστρωτού οστό και την ωλένιο αύλακα του καρπού.
Ανάλογα με το σημείο όπου συμπιέζεται το ωλένιο νεύρο στην περιοχή του καρπού, προκαλούνται αισθητικές και κινητικές διαταραχές. Παρατηρείται παραισθησία και υπαισθησία στον μικρό δάκτυλο και το ωλένιο ήμισυ του παράμεσου καθώς και ελάττωση της μυϊκής ισχύος των μυών που νευρούνται από το ωλένιο νεύρο.