Παθήσεις Ώμου

1Τενοντίτιδα Υπερακανθίου (Supraspinatus tendinitis)
Παρατηρείται κυρίως σε αθλητές (ρίπτες, αρσιβαρίστες, τενίστες) ή σε άτομα που εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις απαγωγής και έξω στροφής επάνω από τις 90°.

Aίτια
• καταπόνηση (σύνδρομο υπέρχρησης)
• τραυματισμός
• πλημμελής αποκατάσταση προηγούμενης κάκωσης
• ανεπαρκής αιμάτωση του τένοντα (2 εκ πριν την κατάφυσή του στο μείζων βραχιόνιο όγκωμα)

Κλινική εικόνα
• έντονος πόνος στην κατάφυση του υπερακανθίου
• ευαισθησία στην πίεση
• επώδυνη και περιορισμένη κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου, μεταξύ 60°-120° απαγωγής
• πόνος κατά την έξω στροφή του ώμου
• μυϊκή αδυναμία των μυών της περιοχής (σε χρόνιο στάδιο)
2Οξεία Τενοντίτιδα Υπερακανθίου με Εναπόθεση Αλάτων Ασβεστίου-Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα (Acute supraspinatus tendinitis with deposition of calcium)
Συμβαίνει συχνότερα σε άτομα ηλικίας 25-50 ετών με διπλάσια συχνότητα στον δεξιό ώμο απ’ ότι στον αριστερό.
Στην οξεία μορφή παρατηρείται έντονος πόνος, περιορισμός των κινήσεων του ώμου μαζί με μεγάλη ευαισθησία στην περιοχή της βλάβης. Η επιβεβαίωση των αλάτων ασβεστίου γίνεται ακτινολογικά και η εικόνα είναι χαρακτηριστική.
3Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής (Impingement syndrome)
Προκαλείται από την προστριβή του κοινού, καταφυτικού τένοντα του πετάλου των στροφέων (υποπλάτιος, υπερακάνθιος, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος) μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και του κορακοακρωμιακού τόξου.

Αίτια
• πωρωθέντα σε πλημμελή θέση κατάγματα της περιοχής(ακρωμίου, μείζονος βραχιονίου ογκώματος, υποκεφαλικά)
• οστεόφυτα
• δυσμορφίες της περιοχής
• μυϊκή αδυναμία ή υπερτροφία μυών
• χαλάρωση αρθρικού θύλακα
• μετατραυματική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
• φλεγμονή του κοινού καταφυτικού τένοντα

Κλινική εικόνα
Αρχικά παρατηρείται οίδημα, πόνος, αιμάτωμα και φλεγμονή του τένοντα και του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου.
Αν παραμεληθεί, που είναι και το πιο πιθανό, μεταπίπτει σε τενοντίτιδα του κοινού καταφυτικού τένοντα· ο πόνος είναι εντονότερος στην έξω- πρόσθια επιφάνεια του ώμου, η κινητικότητα του ώμου είναι επώδυνη και περιορισμένη και προκαλείται μέτριας έντασης λειτουργική ανικανότητα του άνω άκρου.
Πιο συγκεκριμένα ο πόνος εμφανίζεται κατά την απαγωγή και κάμψη στο εύρος των 80°- 120°, με αποκορύφωμα το εύρος των 90°.
Σε χρόνιες καταστάσεις, ο πόνος μπορεί να είναι έντονος ακόμη και τη νύκτα.
* Ρήξη του κοινού καταφυτικού τένοντα παρατηρείται σε άτομα άνω των 40 ετών με συνύπαρξη οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων και οστεοφύτων.
4Τενοντίτιδα Μακράς Κεφαλής Δικέφαλου Βραχιονίου (Tendinitis of the long head of biceps brachial)
Αποτελεί δευτεροπαθή βλάβη (και σπάνια πρωτοπαθή). Συμβαίνει κυρίως σε αθλητές (τενίστες, ρίπτες, αρσιβαρίστες) ή άτομα που εκτελούν κινήσεις επάνω από τις 90° κάμψης.

Αίτια
• σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, λόγω προστριβής του τένοντα στο κορακοακρωμιακό τόξο (δευτεροπαθής βλάβη).
• πάχυνση του εγκάρσιου συνδέσμου της δικεφαλικής αύλακας, με αποτέλεσμα την στένωσή της αύλακας (πρωτοπαθής βλάβη).

Κλινική εικόνα
• πόνος στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου, ο οποίος επιδεινώνεται με την άσκηση
• οίδημα στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου
• ευαισθησία στην πίεση
5Εκφυλιστική Αρθρίτιδα της Ακρομιοκλειδικής Άρθρωσης (Degenerative arthritis of the acromioclavicular joint - ACJ)
Αποτελεί κλινική οντότητα, η οποία τις περισσότερες φορές συγχέεται με τις άλλες περιαρθρικές παθήσεις του ώμου.

Κλινική εικόνα
• πόνος στην περιοχή του ώμου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής άρθρώσης (επώδυνο τόξο 150°-180°)
• ευαισθησία στην πίεση
• συνύπαρξή (πολλές φορές) με τενοντίτιδα του υπερακανθίου
• αστάθεια της άρθρωσης (σε προχωρημένα στάδια)
• σχηματισμός οστεοφύτων (σε προχωρημένα στάδια)
6Συμφυτική Θυλακίτιδα (καθηλωμένος ή παγωμένος ώμος - frozen shoulder)
Αποτελεί ξεχωριστή κλινική οντότητα, με άγνωστη συνήθως αιτιολογία. Προσβάλει πιο συχνά τις γυναίκες ηλικίας 40- 60 χρονών και εμφανίζεται με διαφορετική συμπτωματολογία από ασθενή σε ασθενή.

Αίτια
• εκφυλιστικές αλλοιώσεις του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου
• μακροχρόνια ακινητοποίηση του ώμου
• τενοντοελυτρίτιδα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου
• τραυματισμός ή ρήξη του μυοτενόντιου πετάλου του ώμου
• τραυματισμός ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του δελτοειδή
• τραυματισμός ή εκφύλιση του αρθρικού θύλακα που συνεπάγεται και ρίκνωσή αυτού

Κλινική εικόνα
Οξύ στάδιο: Παρατηρείται αιφνίδιος πόνος στην περιοχή του ώμου κατά τη νύκτα, προοδευτικά επιδεινούμενος. Η κινητικότητα της άρθρωσης είναι αρκετά περιορισμένη και ιδιαίτερα επώδυνη. Συνήθως υπάρχει δυσκολία στην απαγωγή και έξω στροφή με επώδυνο τόξο αυτό των 80°-120°.
Υποξύ στάδιο: Ο πόνος υποχωρεί ελαφρά, η κινητικότητα (παθητική και ενεργητική) παραμένει περιορισμένη, οι περιαρθρικοί μύες ατροφούν και εγκαθίσταται μόνιμη δυσκαμψία στην άρθρωση του ώμου (ρίκνωση του θυλάκου)- στη φάση αυτή οι κινήσεις του άνω άκρου εκτελούνται αποκλειστικά από την ωμοπλάτη και όχι από την άρθρωση του ώμου.
Η χρονική διάρκεια της πάθησης κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Μέσα σε 5 χρόνια ενδέχεται να προσβληθεί και ο άλλος ώμος.