Νευρολογικές Παθήσεις

Αποκατάσταση κινητικών δυσλειτουργιών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά την νόσο Parkinson και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Στατιστικά το εγκεφαλικό επεισόδιο:
• Αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου και κύρια αιτία νοσηλείας με απόρροια χρόνια ή μόνιμη αναπηρία. (Bonita R, 1992/ Delank b., 1996 Kaste M.et al)
• Στην Ευρώπη το εγκεφαλικό επεισόδιο καταλαμβάνει το 10 – 12 % της συνολικής θνησιμότητας, κυρίως σε άτομα πάνω των 65 χρονών.
• Το 20 % των περιστατικών πεθαίνουν στις πρώτες 4 βδομάδες, ένα υπόλοιπο 10 % στους πρώτους 12 μήνες. (Bamfort et al 1990)
• Στον Ελλαδικό χώρο κάθε χρόνο παρουσιάζονται 250 επεισόδια ανά 100.000 κατοίκους, η θνησιμότητα ξεπερνά λίγο το 28%, απομένουν κατά 50-80% μορφές κινητικών προβλημάτων , κατά 20 % νοητικά προβλήματα και κατά 30% προβλήματα ομιλίας. ( Wade d. et al 1985).
• Με το πέρας των πρώτων 20 ημερών παρουσιάζονται κινητικές διαταραχές οι οποίες χρήζουν φυσικής αποκατάστασης. (Alhsburn A 1997, Larson K. 1998, Danlank X. 1996, Moreland J. et al 1994, Ridoch M. 1995 Ottenbacher K. and Knnel S. 1993, Borim G. 1993, Paal G. 1994 )

Κύριοι στόχοι:
• Αναχαίτιση της σπαστικότητας στα παρετικά άκρα.
• Διευκόλυνση / εκμάθηση της ενεργητικής κίνησης.
• Βελτίωση / αποκατάσταση του ελέγχου της κίνησης.
• Επαναφορά της ομιλίας και δημιουργία συνθηκών για αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία.
• Εκμάθηση στον έλεγχο της μυϊκής σύσπασης και καταπολέμηση των παθολογικών συνεργητικών προτύπων κίνησης.
• Επανάκτηση της αισθητικότητας
• Καταπολέμηση των δυσκαμψιών και σταθεροποίηση του προβλεπόμενου εύρους κίνησης των αρθρώσεων στην παρετική και την υγιή πλευρά.
• Αύξηση της αυτοπεποίθησης του ασθενούς.

Μέσα που χρησιμοποιούνται:
Πέρα των γνωστών απλών τεχνικών που χρησιμοποιούνται, όπως μάλαξη, παθητικές κίνησης, χαλαρωτικές τεχνικές, ενεργητικές κινήσεις, ασκήσεις για εκμάθηση ή εξάσκηση της στάσης ή της βάδισης, ασκήσεις αναχαίτισης της στατικότητας με θέσεις, προτείνουμε την πληρέστερη μέθοδο αποκατάστασης η οποία βασίζεται στην καταπολέμηση της σταστικότητας και στην πρόκληση των ενεργητικών κινήσεων μέσω ειδικών τεχνικών. Τα αποτελέσματα της μεθόδου έχουν παρουσιαστεί σε περιοδικά και συνέδρια του κλάδου στο εξωτερικό.