Μυϊκή Ισορροπία και Ορθή Στάση

Από τις αρχικές θέσεις , η όρθια στάση είναι η πιο δύσκολη, επειδή ολόκληρο το σώμα πρέπει να ισορροπεί σε μικρή βάση στήριξης χρησιμοποιώντας την συνέργεια πολλών μυϊκών ομάδων. Η συνέργεια αυτή ελέγχεται από μία σειρά αντανακλαστικών, τα γνωστά αντανακλαστικά της όρθιας στάσης.
1Λανθασμένη στάση του σώματος (Incorrect body posture)
Πάντοτε πίσω από την κακή στάση βρίσκεται μια πιο σοβαρή αιτία. Ο τρόπος ζωής (τηλεόραση, σχέσεις καρέκλας-γραφείου- θρανίου, υπολογιστές κτλ) μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες και να προκαλέσει ή να ευνοήσει την εξέλιξη μιας ανώμαλης στάσης σώματος. Η περίοδος ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης (σ.σ.) , σε συνδυασμό με διάφορες παθήσεις , συμβάλλουν στις διαταραχές της σ.σ. και πρόωρα δημιουργούν παραμορφώσεις όπως λόρδωση , κύφωση, και επίπεδη ράχη. Η λανθασμένη σωματική δραστηριότητα οδηγεί συχνά σε λάθος κατανομή βάρους. Προσπαθώντας να εξισορροπήσει το άτομο την προβολή και τη ροπή του σώματος προς τα εμπρός, στηρίζεται σε αυξημένη οσφυική λόρδωση και επιβαρύνει μονομερώς την σ.σ..
Τα στάδια για την αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σ.σ. είναι τρία:
1) Αποκατάσταση κινητικότητας της σ.σ. στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο φ/θ λαμβάνει υπ’ όψιν του τις οργανικές αλλοιώσεις των σπονδύλων, τους συρρικνωμένους συνδέσμους και τους αρθρικούς θύλακες καθώς και τους βραχυμένους μύες.
2) Απόκτηση εκούσιου ελέγχου των κινήσεων και ενδυνάμωση των μυών της σ.σ..
3) Εκπαίδευση ατόμου στην εγκατάσταση νέων αντανακλαστικών στάσης στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
2Κύφωση (Kyphosis)
Είναι η πλάγια παραμόρφωση της σ.σ. που χαρακτηρίζεται από αύξηση του κυρτώματος της θωρακικής μοίρας, δηλαδή γωνία > 40 0 . Τα αίτια είναι διάφορα. Ανάλογα με το κινητό ή μη της καμπύλης διακρίνεται σε:
~ Εύκαμπτη : Διορθώνεται προσωρινά από τον ίδιο τον ασθενή και κατά την κλινική εξέταση. Μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία των ραχιαίων μυών, κακή στάση, αντιστάθμιση μεγάλης οσφυϊκής λόρδωσης.
~ Δύσκαμπτη: Μορφή κύφωσης η οποία δεν διορθώνεται ούτε ενεργητικά, ούτε παθητικά. Αίτια αποτελούν η οστεοχονδρίτιδα της σ.σ. , αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, γεροντική κύφωση, συγγενείς ανωμαλίες (σφυνοειδείς σπόνδυλοι).
3Λόρδωση (Lordosis)
Αποτελεί την πλάγια παρέκκλιση της σ.σ. πέραν των φυσιολογικών ορίων σε πρόσθιο επίπεδο με το κυρτό προς τα εμπρός. Διακρίνεται σε:

Πρωτοπαθή:
~ Προχωρημένη εγκυμοσύνη
~ Πυθοειδή κοιλιά , η οποία μπορεί να οφείλεται σε κρενιτισμό, ραχίτιδα , σπονδυλολίσθηση

Δευτεροπαθή:
~ Θωρακική κύφωση και σκολίωση
~ Καμπτική παραμόρφωση λόγω θέσης της άρθρωσης των ισχίων.
~ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου
~ Ραιβό ισχίο
~ Προπετής κοιλιά
~ Μυϊκή ανισορροπία των κοιλιακών –λαγονοψοίτη-γλουτιαίων- ραχιαίων-οπίσθιων μηριαίων σε βάρος των κοιλιακών
~ Κακή στάση

Η παραμόρφωση όχι σπάνια μπορεί να αποτελέσει αιτία μιας κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου (μ.δ.) , ενώ αρκετά συχνά παρουσιάζεται μαζί με αντισταθμική κύφωση.
4Σκολίωση (Scoliosis)
Χαρακτηρίζεται από πλάγια παρέκκλιση της σ.σ. με σύγχρονη στροφή των σπονδύλων με ένα ή περισσότερα κυρτώματα. Παρουσιάζεται σε δύο μορφές, αυτές τύπου C, όπου το πρωτοπαθές κύρτωμα είναι ένα, και αυτές τύπου S, όπου τα αντισταθμιστικά κυρτώματα είναι δύο με δύο αντισταθμιστικά , ένα πάνω και ένα κάτω αντίστοιχα. Η αναστολή ανάπτυξης του πρωτοπαθούς αναστέλλει αυτομάτως και τα δευτεροπαθή. Ταξινομείται σε λειτουργική και οργανική σκολίωση. Στην πρώτη, κατατάσσονται η αντισταθμιστική, αντιαλγική, στατική, Στην δεύτερη, η ιδιοπαθής, συγγενής, παραλυτική ή λόγω νευροϊνωμάτωσης.
Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι άγνωστος. Η παραμόρφωση δεν αυξάνει με σταθερό ρυθμό σε συνάρτηση με την ηλικία, υπάρχουν εξάρσεις και υφέσεις.