Αθλητικές Κακώσεις Γονάτου

1Σύνδρομο προστριβής Λαγονοκνημιαίας ταινίας/Γόνατο των δρομέων (iliotibial friction syndrome/Runner’s knee)
Η κάκωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι ένας φλεγμονώδης τραυματισμός υπέρχρησης και οφείλεται τις περισσότερες φορές σε επαναλαμβανόμενη προστριβή της ταινίας στον έξω επικόνδυλο εξαιτίας διάφορων εμβιομηχανικών παρεκκλίσεων σε αθλητές κυρίως δρομείς μεγάλων αποστάσεων και ποδηλάτες.
Αναφέρεται πόνος στην έξω πλάγια επιφάνεια του γόνατος. Παρόλ’ αυτά, η διαφοροδιάγνωση του πόνου στην εξωτερική πλευρά του γόνατος περιλαμβάνει αρκετές εκφυλιστικές παθήσεις, κακώσεις του έξω μηνίσκου, μυοπεριτονιακό πόνο και κακώσεις έξω πλαγίου συνδέσμου.

Αιτιολογία
Οι ενδογενείς παράγοντες πρόκλησης του συνδρόμου περιλαμβάνουν αρκετές εμβιομηχανικές και ανατομικές ασυμμετρίες όπως ανισοσκελεία, υπερπρηνισμό άκρου ποδός, αυξημένη γωνία Q κτλ. Λειτουργικές ασυμμετρίες αποτελούν ασυμμετρίες ελαστικότητας όπως βράχυνση της ταινίας και ελλείματα δύναμης των απαγωγών μυών του ισχίου.
2Kακώσεις πλάγιων συνδέσμων γόνατος (knee collateral ligament sprain)
Οι συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος εμφανίζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης στον αθλητισμό και κυρίως σε αθλήματα που περιλαμβάνουν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και προσγείωσης από άλματα, όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση και η χειροσφαίριση.
Οι σύνδεσμοι της έσω επιφάνειας του μηρού (έσω πλάγιος, οπίσθιος λοξός σύνδεσμος) τραυματίζονται συχνότερα λόγω της μειωμένης κινητικότητάς τους (προσκόλληση σε έσω μηνίσκο και αρθρικό θύλακο) αλλά και λόγω των κινητικών προτύπων αθλημάτων που περιλαμβάνουν δραστηριότητες με υψηλές φορτίσεις βλαισότητας και στροφών στο γόνατο.
Κακώσεις υπέρχρησης στον έσω πλάγιο είναι χαρακτηριστικές ορισμένων αθλημάτων όπως της κολύμβησης. Συγκεκριμένα, τα κινητικά πρότυπα του στυλ κολύμβησης “πεταλούδα” οδηγούν τον έσω πλάγιο σε επαναλαμβανόμενες φορτίσεις βλαισότητας με αποτέλεσμα κακώσεις υπέρχρησης. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είναι γνωστός και ως “γόνατο του κολυμβητή.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία των ρήξεων στους πλάγιους συνδέσμους περιλαμβάνουν πόνο, αίσθημα αστάθειας, οίδημα, περιορισμένη κινητικότητα της άρθρωσης και χωλότητα κατά τη βάδιση.
3Κάκωση - Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου γόνατος (anterior cruciate ligament sprain - rupture)
Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) είναι ισχυρός σταθεροποιός ενδοθυλακικός σύνδεσμος του γόνατος που παρέχει ένα ποσοστό 86% περίπου της αντίστασης στην πρόσθια μετατόπιση της κνήμης.
Η ρήξη του ΠΧΣ οδηγεί σε μηχανική αστάθεια της άρθρωσης του γόνατος, αλλαγή της κινηματικής της και μακροπρόθεσμα σε αρθρίτιδες του γόνατος.
Η κυριότερη τεχνική αποκατάστασης ρήξης του πρόσθιου χιαστού αφορά στη συνδεσμοπλαστική του με χρήση αυτόλογου μοσχεύματος (είτε από τον επιγονατιδικό τένοντα είτε από τον τένοντα του ημιτενοντώδους), και έχει συνδεθεί με ικανοποιητική αποκατάσταση της σταθερότητας του γόνατος.

Αιτιολογία
Οι κακώσεις του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου προέρχονται κυρίως από υπερβολικές/ φορτίσεις σε συνθήκες: α) έξω στροφής κνήμης και βλαισοποίησης γόνατος σε ελαφρά κάμψη, β) έσω στροφής κνήμης και ραιβοποίηση γόνατος σε ελαφρά κάμψη γ) ελαφράς κάμψης γόνατος και υπέρμετρης σύσπασης του τετρακέφαλου, και δ) υπερέκτασης γόνατος και έσω στροφής κνήμης. Αυτές οι φορτίσεις προέρχονται είτε από άμεση επαφή αντιπάλου είτε από εκρηκτικές δραστηριότητες όπως απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, προσγειώσεις από άλματα και στροφές σε συνδυασμό με “κλείδωμα” του ποδιού στην επιφάνεια άθλησης.

Συμπτώματα
Στα συμπτώματα και σημεία της ρήξης πρόσθιου χιαστού περιλαμβάνονται ο πόνος στην περιοχή του γόνατος, το έντονο οίδημα, το αίσθημα αστάθειας της άρθρωσης, το αίμαρθρο και η περιορισμένη και επώδυνή κινητικότητα του γόνατος.
4Ρήξεις μηνίσκων γόνατος (meniscal tears)
Οι μηνίσκοι είναι ινώδεις χόνδροι οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του μηριαίου οστού και της κνήμης. Οι ρήξεις μηνίσκων στον αθλητισμό συμβαίνουν συχνά σε συνδυασμό με άλλες ενδοαρθρικές κακώσεις όπως ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.
Οι τύποι των κακώσεων στους μηνίσκους περιλαμβάνουν ρήξεις κάθετες (επιμήκεις), λοξές, εγκάρσιες (ακτινωτές), οριζόντιες και ρήξεις δίκην λαβής κάδου. Κάθε μηνίσκος χωρίζεται σε τρεις ζώνες ανάλογα με την αιμάτωση του: την περιφερική ζώνη η οποία είναι πλούσια σε αιμάτωση, τη μέση ζώνη η οποία έχει μέτρια αιμάτωση και η λευκή ζώνη η οποία έχει ελάχιστη ή στερείται πλήρως αιμάτωσης.

Αιτιολογία
Οι ρήξεις των μηνίσκων συμβαίνουν κυρίως όταν εφαρμοστούν ατροφικές δυνάμεις σε ένα γόνατο σε κάμψη που δέχεται υπερβολικές φορτίσεις.

Συμπτώματα
Πόνος, οίδημα, και μειωμένη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Πιθανή απώλεια εύρους κίνησης στην έκταση ή κάμψη του γόνατος ή και εμπλοκή αν τμήμα του μηνίσκου έχει ραγίσει και εισέλθει στην άρθρωση.