Αθλητικές Κακώσεις Ισχίου/Μηρού

1Θλάσεις οπίσθιων μηριαίων μυών (Hamstrings strains)
Ρήξη μυϊκών ινών των οπίσθιων μηριαίων μυών

Οι θλάσεις των οπίσθιων μηριαίων μυών (μαζί με τις συνδεσμικές κακώσεις ποδοκνημικής) αποτελούν τις κακώσεις με την υψηλότερη επιδημιολογική εμφάνιση σε επαγγελματίες αθλητές, και είναι αποτέλεσμα εξωγενών (άμεσο χτύπημα από αντίπαλο) και ενδογενών (ασυμμετρίες δύναμης-ελαστικότητας- ιδιοδεκτικότητας) αιτιολογικών παραγόντων.
Οι ενδογενείς παράγοντες δημιουργούν συνθήκες κάκωσης, ιδιαίτερα κατά την τελευταία φάση της αιώρησης του κάτω άκρου (terminal swing phase of the gait cycle), όταν οι οπίσθιοι μηριαίοι συσπώνται έκκεντρα για να συγκρατήσουν-ελέγξουν την ορμητική έκταση του γόνατος σε εκρηκτικές δραστηριότητες ταχύτητας και επιτάχυνσης.
Τη μεγαλύτερη φόρτιση σε τέτοιες δραστηριότητες απορροφά ο δικέφαλος μηριαίος όπου τραυματίζεται συχνότερα από τους άλλους δύο μυς (ημιϋμενώδη- ημιτενοντώδη). Οι θλάσεις συμβαίνουν στη γαστέρα του μυός και στη μυοτενόντια ένωση. Οι κακώσεις στη μυοτενόντια ένωση αφορούν κακώσεις με προβληματική αποκατάσταση λόγω της ιστολογίας της περιοχής.

Αιτιολογία
Οι μυϊκές θλάσεις των οπίσθιων μηριαίων προκαλούνται συνηθέστερα από μια υψηλής έντασης εφελκυστική φόρτιση-υπερδιάταση του μυός, κυρίως κατά την έντονη έκκεντρη συστολή που προκαλεί μικρές ή μεγάλες βλάβες στο μυοτενόντιο σύνολο. Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες έχουν εξωγενή ή ενδογενή χαρακτήρα. Οι κυριότεροι εξωγενείς παράγοντες κάκωσης περιλαμβάνουν: α) την άμεση επαφή-χτύπημα σε περίπτωση αθλημάτων επαφής, β) τα προπονητικά σφάλματα (υπερβολική φόρτιση-χωρίς διαλείμματα : ανάνηψης, ανεπαρκής προθέρμανση), και γ) την άθληση σε ακατάλληλη επιφάνεια άθλησης (σκληρό και ξερό ή λασπωμένο γήπεδο).
Οι ενδογενείς αιτιολογικοί παράγοντες κάκωσης περιλαμβάνουν: α) τις μυοδυναμικές ασυμμετρίες, β) τις μυοδυναμικές ανισορροπίες μεταξύ μεταξύ των μυών που περιβάλλουν την άρθρωση του γόνατος , γ) την κόπωση, δ) τις ασυμμετρίες ελαστικότητας και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών καθώς και ε) προηγηθέντες τραυματισμούς των οπίσθιων μηριαίων.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία της κάκωσή περιλαμβάνουν έντονο πόνο και μυϊκό σπασμό, οίδημα-αιμάτωμα και περιορισμένη κινητικότητα των αρθρώσεων του ισχίου και γόνατος.
2Θλάση τετρακέφαλου από άμεση πλήξη (quadriceps contusion)
Ρήξη μυϊκών ινών του τετρακέφαλου μηριαίου μυός από άμεση πλήξη αντιπάλου ή από επαφή με αθλητικό εξοπλισμό

Η θλάση τετρακέφαλου επηρεάζει κυρίως τις επιπολής στοιβάδες των μυϊκών ινών και δεν οδηγεί σε μακροχρόνια αποχή, όπως σε περίπτωση θλάσης στα εν τω βάθει στρώματα του μυός. Ωστόσο, ανάλογα με την ένταση του χτυπήματος, η κάκωση μπορεί να έχει τις διαβαθμίσεις της εν τω βάθει θλάσης και να χωριστεί σε βαθμούς (1oυ, 2ου, 3ου) που εξαρτώνται από το ποσοστό των ινών που έχουν τραυματιστεί. Μια θλάση από άμεση πλήξη 1ου βαθμού συνήθως επιτρέπει στον αθλητή τη συνέχιση της αγωνιστικής προσπάθειας. Σε περίπτωση θλάσης 2ου βαθμού ο αθλητής αδυνατεί να συνεχίσει την αγωνιστική δραστηριότητα καθώς έχει έντονα συμπτώματα πόνου, σπασμού και οιδήματος- αιματώματος που επηρεάζουν ακόμα και το κινητικό πρότυπο βάδισης. Η 3ου βαθμού κάκωση χαρακτηρίζεται από ταχύ οίδημα-αιμάτωμα και υπερβολική δυσκολία βάδισης.
3Αποφυσίτιδες- Αποσπαστικά κατάγματα λεκάνης-ισχίου (pelvic and ischial apophysitis avulsions)
Ο όρος αποφυσίτιδα περιγράφει μια φλεγμονώδη πάθηση του οστού στα σημεία πρόσφυσης τενόντων ισχυρών μυϊκών ομάδων. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είναι πολύ συχνός σε νεαρούς αθλητές εξαιτίας της οστικής τους ανωριμότητας. Συγκεκριμένα, προκαλεί εμβιομηχανικά σημεία ευάλωτα σε τραυματισμούς από επαναλαμβανόμενες φορτίσεις, όπως συμβαίνει στον αθλητισμό. Στη σοβαρή μορφή της μπορεί να οδηγήσει σε αποσπαστικά κατάγματα στα σημεία πρόσφυσης των μυών. Υπάρχουν επτά κύριες αποφύσεις στην περιοχή της λεκάνης και του ισχίου, και όλες έχουν αναφερθεί ως σημεία αποφυσίτιδων.
Οι αποφυσίτιδες με τη συχνότερη επιδημιολογική εμφάνιση εντοπίζονται στη λαγόνια ακρολοφία και στο ισχιακό κύρτωμα. Η αποφυσίτιδα της λαγόνιας ακρολοφίας οφείλεται στις επαναλαμβανόμενες έντονες μυϊκές συσπάσεις του έσω και έξω λοξού κοιλιακού, ενώ αυτή του ισχιακού κυρτώματος οφείλεται αντίστοιχα στην επαναλαμβανόμενη και έντονη μυϊκή σύσπαση των οπίσθιων μηριαίων. Η συγκεκριμένη αποφυσίτιδα παρατηρείται συνήθως σε εμποδιστές, άλτες και αθλητές ενόργανης γυμναστικής.

Αγιολογία
Οι αποφυσίτιδες προκαλούνται:
α) από άμεση φόρτιση (υψηλή εφελκυστική φόρτιση)
β) από υπέρχρηση
γ) από συνδυασμό των ανωτέρω μηχανισμών.
Στην τελευταία περίπτωση η κάκωση προκαλείται από μια υπερβολική εφελκυστική φόρτιση, η οποία όμως έχει εφαρμοστεί σε μια περιοχή που έχει καταπονηθεί και εξασθενήσει από υπέρχρηση.
Άλλοι παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία αποφυσίτιδας περιλαμβάνουν την αιφνίδια ή υπερβολική σκελετική ανάπτυξη σε έφηβους αθλητές, που υπερβαίνει την ελαστικότητα της μυοτενόντιας μονάδας. Η απότομη αύξηση του προπονητικού φορτίου και ανατομικοί παράγοντες, έχουν επίσης σχετιστεί με αποφυσίτιδες.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία περιλαμβάνουν, εντοπισμένο πόνο στο σημείο της κάκωσης ο οποίος επιτείνεται με τη σύσπαση των προσβεβλημένων μυών. Η ψηλάφηση μπορεί επίσης να αποκαλύψει σημεία έντονης ευαισθησίας.
4Οξεία υμενίτιδα ισχίου (transient synovitis of the Flip)
Η συγκεκριμένη πάθηση του ισχίου δεν αποτελεί μια μεμονωμένη παθολογική οντότητα, αλλά συνήθως συνυπάρχει με άλλες παθολογικές καταστάσεις του ισχίου. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις αφορά φλεγμονώδη αντίδραση του αρθρικού υμένα ως απόκριση σε ερέθισμα που δεν εντοπίζεται στο ισχίο (υπερφόρτιση), και συνήθως επηρεάζει πολύ νεαρούς αθλητές ηλικίας από 5-8 ετών.

Αιτιολογία
Η κάκωση είναι αποτέλεσμα είτε άμεσου τραυματισμού είτε υπέρχρησης και επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών του αρθρικού υμένα του ισχίου.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία της πάθησης περιλαμβάνουν έντονο πόνο στην περιοχή του ισχίου, του έσω μηρού και της βουβωνικής περιοχής, και μείωση του εύρους τροχιάς της απαγωγής, της έκτασης, της έσω και έξω στροφής του ισχίου. Η άρθρωση είναι επώδυνη και τα κινητικά της πρότυπα μεταβάλλονται.
5Κακώσεις επιχείλιου χόνδρου ισχίου (hip labral tears)
Ο επιχείλιος χόνδρος του ισχίου είναι μια ινοχόνδρινη δομή που περιβάλλει την κοτύλη. Έχει αρκετές σημαντικές λειτουργίες, όπως την απόσβεση και τη σωστή κατανομή σημαντικού μέρους των φορτίσεων της άρθρωσης, καθώς και τη λίπανσή της- μορφολογία του επιχείλιου χόνδρου.
Με βάση τον εντοπισμό τους, οι κακώσεις του επιχείλιου χόνδρου διακρίνονται σε πρόσθιες, οπίσθιες, πλάγιες και άνω, ενώ, ανάλογα με τη μορφολογία τους, σε ακτινωτές πτερυγοειδείς (radial flap), ακτινώτες ινιδοειδείς (radial fibrillated) και περιφερικές.

Αιτολογία
Οι βλάβες του επιχείλιου χόνδρου είναι δυνατόν να οφείλονται σε ενδογενή ή εξωγενή αίτια. Τα ενδογενή αίτια περιλαμβάνουν σύνδρομα προστριβής και μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, την αστάθεια της άρθρωσης, τη διαταραγμένη αρχιτεκτονική της περιοχής και την εκφύλισή της.
Τα εξωγενή αίτια περιλαμβάνουν υπέρμετρες ατροφικές φορτίσεις (πάνω σε σταθεροποιημένο κάτω άκρο) και κακώσεις από επαναλαμβανόμενες φορτίσεις σε αθλήματα που καταπονούν ιδιαίτερα το ισχίο, όπως ποδηλασία, ιππασία και άρση βαρών.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία της κάκωσης του επιχείλιου χόνδρου περιλαμβάνουν πόνο αιφνίδιας έναρξης στην πλάγια και οπίσθια επιφάνεια του ισχίου. Προοδευτικά, οι αθλητές αναφέρουν πόνο κατά την εκτέλεση ασκήσεων κλειστής κινητικής αλυσίδας (ημικαθίσματα-βαθιά καθίσματα) με ή χωρίς σημεία εμπλοκής της άρθρωσης. Τα συμπτώματα πόνου επιτείνονται με την έντονη άσκηση και καταπόνηση, ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ο αθλητής αναφέρει αστάθεια του ισχίου. Άλλα σημεία περιλαμβάνουν αίσθημα κριγμού και ελλείμματα εύρους τροχιάς (κάμψη, προσαγωγή ισχίου).