Αθλητικές Κακώσεις Αγκώνα

1Κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα (ulnar collateral ligament sprain)
Ο ωλένιος πλάγιος σύνδεσμος αποτελείται από τρία τμήματα: το πρόσθιο, το οπίσθιο και το εγκάρσιο. Το πρόσθιο τμήμα, το οποίο είναι και ο πιο ισχυρός σταθεροποιητής έναντι των δυνάμεων βλαισότητας, συνιστά το πιο συχνό σημείο εντόπισης ρήξεων. Οι κακώσεις του ωλένιου συνδέσμου παρουσιάζουν υψηλή επιδημιολογική εμφάνιση σε αθλητές ριπτικών αθλημάτων, όπως στο baseball, στην αντισφαίριση και στον ακοντισμό.
Η κάκωση έχει είτε οξεία εκδήλωση έναρξης σε περιπτώσεις υψηλής φόρτισης της άρθρωσης, είτε είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων φορτίσεων που υπερβαίνουν τα όρια αντοχής των συνδεσμικών ινών, με αποτέλεσμα τραυματισμούς υπέρχρησης.

Αιτιολογία
Η κύρια αιτία των κακώσεων του έσω πλαγίου συνδέσμου του αγκώνα είναι η υπερφόρτωσή του από επαναλαμβανόμενες δυνάμεις βλαισότητας, που υπερβαίνει τις μηχανικές αντοχές του.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα και σημεία της πάθησης περιλαμβάνουν πόνο, ευαισθησία και οίδημα στην έσω επιφάνεια του αγκώνα. Ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται και κατά την κάμψη του αγκώνα υπό αντίσταση. Επιπλέον, υπάρχει αίσθημα αστάθειας και πόνος κατά τη διάρκεια της έκτασης και της πίεσης του αγκώνα προς βλαισότητα.
2Εξάρθρημα αγκώνα (elbow dislocation)
Ένα εξάρθρημα του αγκώνα λαμβάνει χώρα όταν η κερκίδα ή η ωλένη (ή και οι δύο) μετακινούνται και διαχωρίζονται από το βραχιόνιο οστό. Η άρθρωση του αγκώνα, είναι πολύ σταθερή εξαιτίας της ανατομικής κατασκευής των οστών που την αποτελούν και της ισχυρής παθητικής (συνδεσμικής) και δυναμικής (μυϊκής) υποστήριξής της. Παρόλ’ αυτά, η άρθρωση, εξαιτίας των υψηλών φορτίσεων αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα διάρθρωση όσον αφορά την εμφάνιση εξαρθρημάτων. Τα εξαρθρήματα αφορούν τραυματικές μετατοπίσεις των αρθρικών επιφανειών, και μπορεί να ταξινομηθούν ως απλά ή σύνθετα, αλλά και ως πλήρη ή ατελή. Τα απλά εξαρθρήματα συνοδεύονται μόνο από κακώσεις μαλακών μορίων, ενώ τα σύνθετα σχετίζονται και με την πρόκληση καταγμάτων.
Η πλειοψηφία των εξαρθρημάτων του αγκώνα αφορούν σε οπίσθιες ή οπισθιοπλάγιες μετατοπίσεις του βραχιονίου, και πολύ μικρός αριθμός αφορά σε πρόσθια μετατόπιση του βραχιονίου.

Αιτιολογία
Ο συχνότερος μηχανισμός πρόκλησης οπίσθιου εξαρθρήματος είναι η πτώση και η πρόσκρουση πάνω στο βραχίονα με τον αγκώνα σε πλήρη έκταση. Άλλος μηχανισμός αποτελεί μία οπίσθια και έξω στροφική φόρτιση της άρθρωσης τη στιγμή πρόσκρουσης του άνω άκρου.

Συμπτώματα
Εμφανής παραμόρφωση της άρθρωσης συνοδευόμενή από έντονο πόνο και οίδημα, αιμωδιών και πιθανότητα συνύπαρξης τραυματισμού των περιφερικών νεύρων.